حبیب عبادی دارنده E-nemad سایت کامفی شاپ به شماره ملی 0081545886
این سایت در زمینه فروش کفش های رو فرشی (پاپوش) و همچنین صندل های مربوط به این محصول در متنوع ترین و به روز ترین مدل های موجود، فعالیت دارد.