دمپایی روفرشی ریشدارسایز
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

0 رای

114,000 توماندمپایی روفرشی ریشدار از راحت ترین مدل های دمپایی روفرشی برای خانم ها ست. سبکی این دمپایی راه رفتن بر روی فرش را راحت تر می کند و از اسیب خای پاشته جلوگیری می کند.

کف چرم

پاشنه کوتاه