کلاه بافت منگوله پولیشی آبی تیره0 رای

56,100 تومان 66,000کلاه بافتنی زمستانی
آبی تیره
منگوله پولیشی
قابل استفاده به عنوان کلاه و شالگردن
تودوزی قسمت داخلی کلاه، خز و کرک بوده 
بسیار گرم و راحت