کلاه بافت منگوله پولیشی آبی تیره



0 رای

66,000 تومان



کلاه بافتنی زمستانی
آبی تیره
منگوله پولیشی
قابل استفاده به عنوان کلاه و شالگردن
تودوزی قسمت داخلی کلاه، خز و کرک بوده 
بسیار گرم و راحت