کلاه بافت منگوله پولیشی ذغالی0 رای

56,950 تومان 67,000کلاه بافتنی زمستانی
ذغالی
منگوله پولیشی
قابل استفاده به عنوان کلاه و شالگردن
تودوزی قسمت داخلی کلاه، خز و کرک بوده 
بسیار گرم و راحت