مقالات عمومی

تعداد آیتم ها در هر صفحه
انتخاب سایز مناسب دمپایی روفرشی

پوشیدن دمپایی یا هر نوع کفش دیگر در صورتی که به درستی انتخاب نشده باشد، می تواند منجر به انواع آسیب به پا از جمله ناهنجاری ، انگشتان پا درشت ، فاسیت پلانتار و حتی مشکلات گردش خون شود ...

1399/2/15